ป้ายสุขา...ฮาตรึม

posted on 07 Mar 2008 23:00 by dj-indy in CrazyStory

ลายไม้ สวยดีเน๊าะ

ชัดเจน

สงสัย ป้ายนี้จะอยู่ในโรงงานทำน๊อต

เหมือน อาหาร เช้า เลย เห่อๆ


เหมือนสัญลักษณ์โบราณ

จากนิวซีแลนด์คลาสสิคดี

Somewhere in UAE & Oman 

in Ghana, Africa

Siam Center, Bangkok

Café in Prague (ปร๊าก)

Fontainebleau, Archives nationales, France

Slice Pizza, Austin

Seoul, S. Korea  เกาหลี

Storehouse at Foulis, Scotland