หนุมาน พบ 5 ไอ้มดแดง

posted on 18 Nov 2006 14:19 by dj-indy in CrazyStory

หนุมาน พบ 5 ไอ้มดแดง

อุนตราแมนเป็นที่ถกเถียนกันว่าเป็นของไทยหรือญี่ปุ่น เพราะจริงแล้ว คนเขียนอุนตราแมนจริงๆเลยนะ เขานำรูปหนุมารมาเป็นแม่แบบ

ที่มา: http://community.thaiware.com

Comment

Comment:

Tweet

ต อ นเด็ กๆ ๆ ๆ กุ ยั งจำ ไ ด้ๆ ๆ ๆ ว่ า มึ งโ ดน ก รา ทึ บ ตา ย ตอ น นี้ มึ งงงงงง เก ด ไหม่ น๊ ไอ ค ว วา ยาย ย
น๊ จ๊ ไ อ ออ นน้อ อ อ งอ งอ งอ งอ งอง ไ ไ ไ ไ ไ ปปป ป ป ปป ป ป ไ ก ก กกก ล ลล ล ไ ไ ล ล ล ล วว ว ไ ไ ไ ไ อ อ อ อ อโ โ โ โ โ โ ง ง ง งง ง สส ส ส ส ส ฉ ฉ ฉ ฉ แ แ ล ล ล ล ล ลล อ อ อ อ อ ด ด ดด ด ด ด น น น น้ ออ องอ ง ง ง งง ง ข ขขขุดดดดดดดดดด ด ดด ดด ด ด ดด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ดด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ดด ด ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด ดด ด ด ด ด ด ดด ดิ ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ดด ด ด ด ด ดด ดด ด ด ดด ด ด ดด ด ด ดด ด ดด ด ด ด ด ด ด ด ดด ด ด ดด ดดดดดดดดดดดดดดด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ดดด ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด ด ดด ด ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด ด ดด ดด ด ด ดด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ดด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ดด ด ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด ดด ด ด ด ด ด ดด ดิ ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ดด ด ด ด ด ดด ดด ด ด ดด ด ด ดด ด ด ดด ด ดด ด ด ด ด ด ด ด ดด ด ด ดด ดดดดดดดดดดดดดดด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ดดด ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด ด ดด ด ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด

ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด ด ดด ด ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด
ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด ด ดด ด ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด
ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด ด ดด ด ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด


ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด ด ดด ด ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด
ไอเยสแม่ เลวกันชิบหาย

ไอเยสแม่ เลวกันชิบหายไอเยสแม่ เลวกันชิบหายไอเยสแม่ เลวกันชิบหาย


ไอเยสแม่ เลวกันชิบหาย

#25 By (115.67.69.251) on 2010-02-28 11:11

ลาว ทะไหร่มึงจะเลิก แต่งเรื่องวะ
ไอเยสแม่ เลวกันชิบหาย

#24 By (115.67.69.251) on 2010-02-28 11:03

ทำไมภาพกวนตีนจัง
question

#23 By (124.157.230.210) on 2009-11-07 10:55

ดูทีไรก็สนุก แต่หาดูยาก

#22 By พัด (118.173.90.12) on 2009-08-31 19:07

sad smile ดั้ด้เเด้เด่

#21 By sacktens0 (124.121.221.210) on 2009-06-26 17:25

ดีฮะ เท่มากมากยนะdouble wink

#20 By (118.172.179.238) on 2009-05-28 17:50

กวนตีน

#19 By กวน (117.47.228.8) on 2009-04-25 08:47

cry double wink wink surprised smile embarrassed question tongue angry smile sad smile confused smile open-mounthed smile big smile

#18 By ปอเดกรี (117.47.98.47) on 2009-03-18 16:30

สวย มๅก คๅบ open-mounthed smile open-mounthed smile

#17 By วาที (125.24.94.68) on 2009-02-21 10:27

เรื่องนี้เจ๋งมากครับconfused smile

#15 By hummann on 2008-08-31 12:26

ชอบ ไอ้มดแดง และ หนุมาร

#12 By เดชไอ้มดแดง (203.113.0.199) on 2007-10-08 13:55

คลั่งใคล้ไอ้มดแดงมาก

#11 By โอม (222.123.150.135) on 2007-09-08 09:24

ชอบV3V5V6V8V10และคาบูโตะฮิบิกิ

#10 By ชวกร เพียรทำ (125.26.117.26) on 2007-07-22 19:31

อย่าไปว่าเขาเลยที่อุนราแมนเป็นของไทย เป็นเฉพาะลิขสิทธิ์ ส่วนเนื้อเรื่อง
เขาคิดทั้งหมดคนไทยเราคิดไม่เป็น
ดูของญี่ปุ่นมาตั้งนานไม่เห็นคนไทยทำได้เลย ที่แต่งเองนะ เห็นว่าสร้างเรื่องหนุมานที่มีป๋าเทพด้วย ก็หายเงียบเลย

#9 By .... on 2007-07-01 17:58

บ้า

#8 By 25 (124.157.146.149) on 2007-05-22 18:04

ก็ทำดีนะ อยากดู แต่ว่าถ้าคิดถึงฮี่ดร่พวกนี้ ยังไงเราก็คิดว่าเป็นของญี่ปุ่นอยู่แล้วอ่ะ ก็เลยรู้สึกแปลกนิดๆที่ตอนนี้มันเป็นของไทยไปซะแล้ว

#5 By Paa orKant on 2006-12-08 14:16

ไอเดียส่วนหนึ่ง มาจากคนญี่ปุ่น ชื่อ ทาโร่ โอกาโมโต้ คนทำสัญลักษณ์งานเอ็กซ์โปปีเก้าเจ็ด งานของทาโร่มักใช้สีแดง ทำเป็นริ้วพริ้ว ลงบนสิ่งของต่าง ๆ ที่มีลักษณะใหญ่ นั่นเองเป็นคอนเส็ปต์ที่ทำให้ยอดมนุษย์ตัวนี้ขยายใหญ่กว่าตึกได้เวลาสู้กับเหล่าร้าย และหนึ่งในอุลตร้าตัวหนึ่ง ก็มีชื่อว่า ทาโร่ เพื่อเป็นเกียรติแด่เขา

#4 By ปุ่น on 2006-11-19 06:43

เรื่องจริงคือว่า สมโพธิ แสงเดือนฉาย ได้ทุนไปเรียนญี่ปุ่น ช่วงหนึ่ง และได้วาดภาพร่างโดยใช้เศียรพระพุทธรูปปางสุโขทัยมาเป็นแบบ ถ้าจะว่ากันจริงๆ คนไทยแนะไอเดียเพียงแค่ช่วงใบหน้า แต่ไอเดียด้านคอสตูม เรื่องราว สี หรืออะไรต่าง ๆ เป็นของญี่ปุ่น แต่สิ่งหนึ่งที่สมโพธิไม่เคยบอกคนอื่นคือว่า ช่วงหนึ่งที่บริษัท ซึบุราย่า ล้มเหลวด้านเศรษฐกิจ เพระปัญหาภายในของญาติพี่น้อง สมโพธิ์เสนอให้ครอบครัวนี้กู้เงิน โดยทำสัญญาปีศาจ ว่าจะยกลิขสิทธิ์ให้กับสมโพธิ์ ซึ่งนั่นเองเป็นสัญญาปัญหา ที่ทางสมโพธิ์ตู่เอาว่าเป็นของไทย

ผมไม่เห็นน่าภูมิใจตรงไหน กับการขโมยความคิดของคนอื่นมาเป็นของเรา

#3 By ปุ่น on 2006-11-19 06:40

สวัสดีเหมือนกัน

ตอนเด็กๆ จะได้ว่าเคยดู แต่ไม่ทันตอนที่มันฉายในโรงนะครับ หึๆๆ

อุนตราแมนเป็นที่ถกเถียนกันว่าเป็นของไทยหรือญี่ปุ่น เพราะจริงแล้ว คนเขียนอุนตราแมนจริงๆเลยนะ เขานำรูปหนุมารมาเป็นแม่แบบ < ไม่ใช่พระพุทธรูปสมัยสุโขทัยเหรอฮะ?

#2 By So Gallagher on 2006-11-18 23:52

สวัสดีครับ หายไปซะนานเลย :D

เรื่องนี้จำได้ว่าเึคยดูตอนเด็กๆเลย .. อยากหามาดูอีกรอบจัง .. - -''

#1 By soundsyndrome on 2006-11-18 21:16